Hotline: 096.150.1919

Hotline: +84 96.150.1919

Free advice

OPEN TIME: 08:00 - 17:00

Saturday and Sunday - Closed

These children learn how to find things out, how to follow their interests, and to become enormously creative thinkers

“Montessori cho phép trẻ tự khám phá, không chỉ đơn giản là “học vẹt” để qua bài kiểm tra. Những trẻ này học cách tìm tòi, theo sở thích của mình và trở thành “những người suy nghĩ sáng tạo”.