Hotline: 096.150.1919

Hotline: +84 96.150.1919

Free advice

OPEN TIME: 08:00 - 17:00

Saturday and Sunday - Closed

Age mixing classes are also a feature of the Montessori method of education

 
 
👉Age mixing classes are also a feature of the Montessori method of education. 5-year-olds can study, work and live with 3-year-olds and 4-year-olds. Children have the freedom to interact, so they are encouraged to develop empathy. Children will have the opportunity to interact with friends with different abilities and personalities. Like a miniature society, there, young children observe older children working. Older children, like the older brother, the older sister in the house, enthusiastically help and guide the children. Thereby, older children will forge sociable, know how to help others, younger children become flexible, active while playing, when learning and have the belief that one day we will also do things like older brothers and sisters can. This reflects the real world , where people work and interact with each other, of all ages. 
 
👉Lớp học trộn lứa tuổi cũng là một đặc trưng của phương pháp giáo dục Montessori. Bé 5 tuổi có thể học tập, làm việc và sinh hoạt cùng bé 3 tuổi, 4 tuổi. Trẻ có sự tự do tương tác, vì vậy trẻ được khuyến khích phát triển sự đồng cảm. Trẻ sẽ có cơ hội được tiếp xúc với bạn bè có những khả năng và tính cách khác nhau. Giống như một xã hội thu nhỏ, ở đó, trẻ nhỏ quan sát trẻ lớn làm việc. Trẻ lớn, như anh cả, chị cả trong nhà, nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn các em nhỏ. Qua đó trẻ lớn sẽ rèn cho mình tính hòa đồng biết giúp đỡ người khác , bé nhỏ tuổi hơn thì trở nên linh hoạt chủ động trong khi chơi, khi học và có niềm tin rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được những điều như anh chị lớn hơn có thể.
 
👉Điều này phản ánh đúng thế giới thực ngoài kia, nơi mà mọi người làm việc và tương tác với nhau, ở mọi lứa tuổi.